PSYCHIATRIA / SEKSUOLOGIA

Upośledzenia umysłowe

definicja

Niepełnosprawność intelektualna, to zaburzenia rozwojowe o różnym stopniu nasilenia. Objawiają się trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności, czy rozwoju społecznym. Upośledzenie umysłowe jest nieuleczalne, jednakże wczesne rozpoznanie i wdrożenie specjalistycznych terapii na etapie dziecięcym często pozwala osiągnąć samodzielność.

Jak definiujemy stopnie upośledzenia?

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, to najczęściej występujące (stanowi około 85% wszystkich rozpoznanych). Objawia się trudnościami z myśleniem abstrakcyjnym, słabszą pamięcią oraz mniejszą spostrzegawczością.Osoby z lekkim upośledzeniem nie najlepiej kojarzą fakty, porównują czy uogólniają. Opóźniony także bywa rozwój motoryczny.

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym diagnozuje się u około 10% rozpoznań. Charakteryzuje się głównie poprzez wyjątkowo powolny proces uczenia się dziecka (siadanie i chodzenie w okresie wieku 2 lat i później), dziecko ma problemy ze skupieniem uwagi oraz z kontrolowaniem swoich emocji. Często bywa wyjątkowo wrażliwe.

Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym dotyczy 3% wszystkich rozpoznań. Charakteryzuje się poważnymi problemami z mówieniem, ruchem czy wykonywaniem poleceń. Taka osoba potrafi okazywać uczucia w wyjątkowo prostym stopniu, potrafi zadbać o podstawowe potrzeby i higienę. Niestety cały czas wymaga pomocy opiekuna.

Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim to najtrudniejszy z przypadków. Osoby nim dotknięte nie są w stanie uczyć się czy zapamiętywać. Opanowują dosłownie kilka wyrazów, potrafią przekazywać jedynie najprostsze komunikaty emocjonalne. Są całkowicie zależne od drugiej osoby.

Czy da się leczyć upośledzenia umysłowe?

Tak i jest ono konieczne, aby dać dziecku szansę na samodzielne życie. Upośledzenie nie jest uleczalne całkowicie, a jego pierwsze objawy mogą uwidocznić się już w wieku 3 lat. Ocena stopnia niepełnosprawności i dobranie indywidualnego programu terapii jest kluczowe. Ma to na celu poprawić zdolności intelektualne dziecka, poprawić zdolność zapamiętywania i skupiania się. Podjęcie terapii jest podstawą i bazą w przyszłej pracy z dzieckiem, jego
usamodzielnianiu się i funkcjonowaniu w społeczeństwie.