PSYCHIATRIA / SEKSUOLOGIA

ZABURZENIA NASTROJU

DEFINICJA

Zmienne nastroje to naturalna rzecz, która zdarza się każdemu z nas. Jeśli jednak zmiany te
trwają zbyt długo i tracimy nad nimi kontrolę – mówimy wtedy o zaburzeniach afektywnych, czyli
zaburzeniach nastroju o charakterze chorobowym. Z każdym rokiem problemy te pojawiają się coraz
częściej i dotykają ludzi niezależnie od płci czy wieku. Zaburzenia nastroju nieodłącznie wiążą się ze
skrajnymi zmianami nasilenia i rodzaju samopoczucia.

Możemy wyróżnić następujące typy nastrojów:

  • podwyższony (mania)
  • obniżony (depresja)
  • wyrównany (eutymiczny)

Depresja – jest najczęściej spotykaną chorobą afektywną, może mieć postać epizodyczną lub nawracającą. Zaburzenie to może przejawiać się poprzez m.in.: smutek, lęk, poczucie beznadziejności, spadek energii, bezsenność, poczucie zmęczenia, spadek libido, myśli samobójcze.

Mania – w przeciwieństwie do depresji, przejawia się nadmierną aktywnością, mniejszym zapotrzebowaniem na sen lub zwiększonym libido. Ponadto huśtawki nastrojów są bardziej intensywne, pojawiają się częściej i trwają dłużej niż standardowe dla danego wieku wahania samopoczucia.

Zaburzenie, w którym pojawiają się objawy depresji i manii nazywamy chorobą afektywną dwubiegunową. Wyróżnia się tym, że etapy depresji i euforii występują na przemian, w sposób nagły i bez pojawienia się klarownego czynnika.

PRZYCZYNY

Ciężko stwierdzić podłoże występowania zaburzeń nastroju. Część naukowców wskazuje na współzależność genetyczną. Depresja częściej dotyka osoby, których członek bliskiej rodziny również był na nią chory. Należy pamiętać, że zaburzenia nastrojów mogą wynikać z przyjmowania niektórych leków. Kluczowym zagadnieniem dla rodziny jest to, aby nie szukać powodów wystąpienia choroby. Należy skupić się na pomocy pacjentowi.

LECZENIE

Zazwyczaj w leczeniu ww. zaburzeń stosuje się farmakoterapię. W połączeniu z psychoterapią skuteczność procesu terapeutycznego wzrasta. Trzeba pamiętać, że rekonwalescencja wymaga czasu, a zbyt wczesne przerwanie leczenia może prowadzić do ponowienia się dolegliwości.