PSYCHIATRIA / SEKSUOLOGIA

Zaburzenia psychiczne po narkotykach i dopalaczach

DEFINICJA

We współczesnym świecie rozwój nowych substancji psychoaktywnych gwałtownie przyspieszył. Powszechność składowych występujących w środkach czystości, czy lekach, a także łatwość w pozyskiwaniu informacji odnośnie metod syntetyzowania ich i wytwarzania odmian narkotyków i dopalaczy stanowi nie lada wyzwanie dla środowisk medycznych.

Nowe środki psychoaktywne są dodawane do listy substancji nielegalnych, ograniczając dostęp do nich, jednak nie jest to działanie całkowicie niwelujące problem, a jedynie go zmniejszające. Gdy mówimy o zaburzeniach psychicznych po zażyciu takich substancji, nie mamy na myśli uzależnienia, które może, ale nie musi wystąpić, a objawy psychotyczne wywołane bezpośrednio zażyciem środka psychoaktywnego.

Sam stan psychotyczny może nastąpić nie od razu, a wiele godzin lub nawet dni po kontakcie, a objawy nim wywołane mogą się znacząco nasilać.

O jak dużym problemie możemy mówić?

Powodów zażywania substancji psychoaktywnych może być wiele, jednak niezależnie od
pobudek należy być świadomym ich szkodliwości dla naszego organizmu. Przejściowe stany
pobudzenia, euforii, nadmiernej percepcji czy wzmożonego libido mogą przerodzić się w
znacznie mniej przyjemne i problematyczne. Zaczynając od dezorientacji, lęku, bezsenności,
czy napadów paniki po halucynacje, amnezję, psychozę i autoagresję. Takie stany potrafią się
utrzymywać wiele dni lub tygodni powoli nabierając na sile, aż do sytuacji gdzie zdarzają się,
jeśli nieleczone, być efektem trwałym.

Jak sobie radzimy z zaburzeniami tego typu?

W odróżnieniu do uzależnień, dana osoba nie pragnie ponownego zażycia środka
psychoaktywnego, wręcz przeciwnie, chce od niego się odciąć. W przypadku ostrych zatruć
stosuje się farmakologiczne środki mające na celu zniwelować toksyny, które zażyła osoba
(często w przypadku hospitalizacji), następnie stosuje się psychoterapię, jako element
doraźnego i długofalowego leczenia samych szkodliwych objawów.