PSYCHIATRIA / SEKSUOLOGIA

zaburzenia snu

DEFINICJA

To jedne z najczęściej występujących zaburzeń, liczba osób je odczuwających stale rośnie. Charakteryzują się nieprawidłowym czasem snu lub jego nieprawidłowym przebiegiem. Szacuje się, że problem dotyczy co trzeciego człowieka na świecie. Sen jest podstawową potrzebą fizjologiczną każdej osoby, która wpływa na kluczowe funkcje ludzkiego organizmu. Jego zaburzenia potrafią znacznie utrudnić procesy kojarzenia, koncentracji, zapamiętywania, czasami uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Nowe środki psychoaktywne są dodawane do listy substancji nielegalnych, ograniczając dostęp do nich, jednak nie jest to działanie całkowicie niwelujące problem, a jedynie go zmniejszające. Gdy mówimy o zaburzeniach psychicznych po zażyciu takich substancji, nie mamy na myśli uzależnienia, które może, ale nie musi wystąpić, a objawy psychotyczne wywołane bezpośrednio zażyciem środka psychoaktywnego.

Sam stan psychotyczny może nastąpić nie od razu, a wiele godzin lub nawet dni po kontakcie, a objawy nim wywołane mogą się znacząco nasilać.

Kiedy możemy mówić o zaburzeniach snu?

Bezsenność, to częste, powtarzające się problemy z zasypianiem. Najczęściej powodowana przez choroby psychiczne i inne zaburzenia takie jak depresja czy stany lękowe.

Hipersomnia, przeciwieństwo bezsenności. To nadmierna senność lub wyjątkowo długi sen.
Potrafi występować w ciągu dnia pomimo przespanej nocy. Powodowana przede wszystkim przez stany depresyjne oraz nadużywanie leków psychotropowych lub alkoholu.

Narkolepsja, choroba charakteryzująca się napadami senności, w tym zasypianiem nawet w trakcie rozmowy, nagłymi spadkami napięcia mięśniowego, paraliżem przysennym bądź wyjątkowo realistycznymi omamami sennymi.

Koszmary senne, wywoływane często przez traumy z dzieciństwa bądź pourazowe, wyjątkowo realistyczne omamy wywołujące silny niepokój i lęk, które osoba pamięta wyraźnie na długo po wybudzeniu się.

Lunatyzm, czyli wykonywanie czynności takich jak wstawanie i chodzenie podczas snu bez udziału świadomości.

Czemu zaburzenia snu dotykają akurat mnie?

Przyczyn problemów ze snem należy szukać najczęściej wśród innych zaburzeń, bądź dolegliwości, takich jak depresja, uzależnienia, czy problemy z tarczycą. Nie bez wpływu są także uwarunkowania genetyczne, aktualny stan psychofizyczny, a także złe nawyki i nieprzestrzeganie zasad higieny snu.

Jak leczymy zaburzenia snu?

Najczęściej stosuje się psychoterapię poznawczo – behawioralną połączoną z podawaniem leków nasennych, a w przypadkach zaburzeń jako następstw innych problemów zdrowotnych poprzez leczenie tychże chorób. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wymagana jest szczegółowa diagnostyka zaczynająca się od szeregu podstawowych badań, a kończąca specjalistycznymi badaniami w trakcie snu. Nie należy lekceważyć problemów ze snem,
przyjdź, upewnij się, że to nie początek większego problemu i pozwól sobie pomóc.