PSYCHIATRIA / SEKSUOLOGIA

Zaburzenia więzi partnerskich.

definicja

Patologie więzi partnerskich mogą przyjmować różny charakter i formę, ale z zasady dotyczą relacji, w której związek nie jest budowany z potrzeby emocjonalnej, a z powodów pragmatycznych lub wyobrażonych. Samych przyczyn może być wiele, a patologie w sferze partnerskiej nie muszą występować od początku relacji, niejednokrotnie uwypuklają się z czasem. Związek formalny to taki, w którym więź emocjonalna lub uczuciowa jest zepchnięta na dalszy plan lub nie występuje wcale. Powody pozostawania w związku są wyłącznie pragmatyczne, często materialne.

Funkcjonowanie takiej relacji jest ustalone z góry w wielu kwestiach takich jak np. budżet, wychowanie dzieci, czy relacji pozamałżeńskich. Nie bez znaczenia są tu motywy wstępowania w relację jednego lub obu partnerów. Zdarza się też, że związek przyjmuje charakter formalny z czasem, np. dla pozorów („bo co powie rodzina”, „dla dobra dzieci”) Związek rywalizacyjny, to taki, w którym partnerzy toczą ze sobą nieustanną walkę, próbując osiągnąć dominację na wielu polach, jak zawodowym, czy towarzyskim. Patogennym zachowaniem jest osiąganie satysfakcji z porażki partnera oraz poczucie straty, przegranej przy jego/jej sukcesach. W sferze seksualnej rywalizacja może objawiać się dwojako, jawnie – poprzez ośmieszanie, skrycie – np. poprzez wybór masturbacji zamiast stosunku z partnerem. W skrajnej formie taka relacja może prowadzić do przemocy psychicznej lub fizycznej. Związek opuszczonego gniazda występuje w następstwie naturalnego cyklu życia rodzinnego, gdy dzieci osiągają dorosłość i opuszczają rodziców.

Patologia tutaj następuje w momencie, gdy małżonków nie łączy nic więcej i pozostaje pustka. Zaburzone zostają więzi emocjonalne, komunikacja, relacje seksualne. Związek niedojrzały pojawia się gdy partnerzy są nieprzygotowani do życia rodzinnego i mają rozbieżne oczekiwania co do swoich ról w relacji. Często wzajemnie sobie narzucają zachowania niezgodne z potrzebami partnera i nie potrafią wspólnie rozwiązywać przybywających problemów. Często są wyjątkowo mocno związani ze swoimi rodzinami i unikają odpowiedzialności za własne decyzje.

Jak poprawić relację w zaburzonym związku?

W przypadku zaburzonych więzi partnerskich jedyną opcją są wspólne z partnerem zajęcia psychoterapeutyczne. Taka terapia to przede wszystkim szczera rozmowa między partnerami i psychiatrą/seksuologiem w celu znalezienia przyczyn zaistniałej sytuacji, a także wypracowania wspólnie kompromisów, które pozwolą przywrócić emocjonalny charakter relacji.