PSYCHIATRIA / SEKSUOLOGIA

Zaburzenia wzwodu (erekcji)

Definicja

Impotencja u mężczyzn objawia się niemożnością uzyskania lub utrzymania pełnego wzwodu pomimo podniecenia i stymulacji narządów płciowych. Samo zaburzenie dotyczy głównie mężczyzn w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia i jest bezpośrednim następstwem zmian hormonalnych – obniżenie poziomów testosteronu i androgenów. Niestety problem dotyka coraz częściej też młodszych mężczyzn co może być powodowane siedzącym i stresującym trybem życia.

Należy nadmienić, że zaburzenie to może występować całościowo, ale też w kontaktach z konkretną partnerką, czy w ogóle z partnerką, a nie objawiać się w trakcie masturbacji. Warto też wziąć pod uwagę, że na statystyki odnośnie impotencji ma znaczący wpływ wzrost świadomości społeczeństwa i wyrwanie zagadnienia z grupy tematów tabu.

Co powoduje impotencję?

Prócz wyżej wspomnianych zmian hormonalnych wynikających z wieku podstawowymi przyczynami występowania zaburzeń wzwodu będą choroby współistniejące. Tu warto wymienić cukrzycę czy miażdżycę, ale wszelkie problemy z układem krążenia będą rzutowały na mechanizm wypełniania się ciał jamistych krwią, co bezpośrednio przekłada się na trudności w uzyskaniu erekcji. Nie bez znaczenia jest także problem nadużywania alkoholu, czy palenie papierosów.

Duży odsetek mężczyzn skarżącymi się na zaburzenia wzwodu oświadcza regularne stosowanie różnych używek. Szczególnymi i ważnymi czynnikami w diagnostyce zaburzeń erekcji są te psychogenne. Stany lękowe, depresja czy ADHD osób dorosłych, mogą być bezpośrednimi przyczynami impotencji.

Jak sobie radzić z zaburzeniem?

W walce z zaburzeniami erekcji wyjątkowo ważna jest sama diagnostyka ze względu na mnogość czynników mogących je powodować. Prócz farmakoterapii powinna być prowadzona równolegle psychoterapia u seksuologa, nawet jeśli geneza impotencji nie leży w obrębie czynników psychogennych.

Jest zalecana, gdyż natura problemu może bardzo obciążać psychicznie i sama w sobie powodować stany depresyjne, czy obniżać samoocenę mężczyzny. Pamiętaj, impotencja nie jest tematem, który można bagatelizować i jeśli pojawia się w jakiejkolwiek formie zgłoś się do specjalisty.